Doç. Dr. Azize Serap Tunçer Uluslararası Kamu Yönetimi Forumuna (Kayfor 15) Katıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer Uluslararası Kamu Yönetimi Forumuna (Kayfor 15) katıldı. 1-4 Kasım 2017 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen forumda bu yıl ana tema olarak “Dijital Kamu Yönetimi” olgusu seçildi. Forumda Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Azize Serap Tunçer oturum başkanlığını da yürüttüğü bölümde “Dijital Çağda Siyasetin Mekânsal Dönüşümü” konulu bildirisini sundu.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi