Kaman Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Ethem Merdan ile Öğr. Gör. Gazi Polat Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumuna (ISMS) katıldı

Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Ethem Merdan ile Öğr. Gör. Gazi Polat Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumuna (ISMS) katıldı. 10-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen sempozyumda Öğr. Gör. Ethem Merdan “Fonksiyonel Açıdan İşletme Sorunlarının Analizi Üzerine Aksaray’da Bir Çalışma” adlı sözlü bildirisini, Öğr. Gör. Gazi Polat ise “Tasarruf Politikalarında Ahlaki Tehlike Sorunu: Türkiye’de Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Uygulaması Örneği” isimli bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi