Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresine Katıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresine katıldı. 24 – 26 Kasım 2017 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen kongrede Güreşçi “Kavram ve İçerik Olarak Kırsal Göç ve Kırsal Sosyoloji” adlı bildirisini sundu.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi