Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresine Katıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresine katıldı. 24 – 26 Kasım 2017 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen kongrede Güreşçi “Kavram ve İçerik Olarak Kırsal Göç ve Kırsal Sosyoloji” adlı bildirisini sundu.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi