Üniversitemiz Personeline Mesleki Etik Konulu Eğitim Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitimler kapsamında “Mesleki Etik” konulu eğitim verildi. 27 Kasım 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim üniversitemiz personeline Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Baloğlu tarafından verildi.

 

Toplamda 2 saat süren eğitimde Doç. Dr. Nuri Baloğlu, iş etiği, meslek etiği ve yönetsel etik kavramlarına değinerek kurumlardaki etik sorunlar hakkında da bilgiler verdi. Etik ekosisteminin oluşum şekillerine değinen Baloğlu, kamu yönetiminde etkili olan hesap verilebilirlik, saydamlık, tarafsızlık ve hukukilik kavramları üzerinde durdu.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi