Öğretim Üyemiz Antalya’da Konferansa Katıldı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salahaddin Bekki, 26 Kasım 2017 tarihinde  Antalya-Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa katıldı. Kamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklenen “Bozkır Bozlaklarının Sahipleri” Projesi çerçevesinde Bekki, “Kırşehir Bozlak Ustaları/Abdallar” konulu konferansını verdi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi