Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulundan Uygulamalı Eğitim

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Eğitimde Drama dersi kapsamında aldıkları bilgileri ve oluşturdukları etkinlikleri Kırşehir’deki çocuklarla buluşturdu. 29 Kasım 2017 tarihinde Öğr. Gör. Rıdvan Karabulut başkanlığında ve Öğr. Gör. Burçin Aysu koordinatörlüğünde yürütülen programda üniversitemiz öğrencileri dersleri uygulamalı olarak görüyor. Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin gönüllü olarak gerçekleştirdikleri Eğitimde Drama dersi uygulamasına Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Enver Türksoy destek verirken öğrencilerimizin uygulama yaptığı kurumun yetkilileri de öğrencilerimize teşekkür etti.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi