Üniversitemizde İlgili Personele Ekip Çalışması Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında ilgili personele “Ekip Çalışması” eğitimi verildi. 7 Aralık 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Musa Özata tarafından verildi. 

 

Toplamda 2 saat süren eğitimde Prof. Dr. Musa Özata, ekip çalışması kavramı ve ekip çalışmasının gerekliliği gibi konulara değindi. İyi bir ekip çalışmasının öğrenme olanağını artırdığını belirten Özata, ekiple çalışmanın doyurucu, uyarıcı ve keyif verici bir çalışma sağladığını dile getirdi. Ekip çalışması içinde yapıcı ve yıkıcı insanları ayırt etmek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Musa Özata, “Ekip çalışması orkestra şefi gibidir ve orkestra gücünü uyumdan alır ve solist yoktur. Ekip üyeleri birbirleriyle etkileşim içindedirler.” dedi. Ekibi yönlendiren lidere de ihtiyaç duyulduğundan söz eden Özata, ekip içinde “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışının olması gerektiğini belirtti.  

Video gösterileri ve müzikle birlikte personele uygulamalı olarak anlatılan ekip çalışması eğitimine Yrd. Doç. Dr. Emine Şener de değerlerin karar ve davranışlara etkisi konusuna değinerek katkı sağladı. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi