Doç. Dr. Azize Serap Tunçer ve Öğrencisi Mardin’de Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer ve öğrencisi Cennet Nur Ödemiş, İKSAD tarafından Mardin'de gerçekleştirilen Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresine katıldı.  07-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirilen kongrede Doç. Dr. Azize Serap Tunçer oturum başkanı olarak görev yaptı. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresinde Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi Cennet Nur Ödemiş tarafından Doç. Dr. Azize Serap Tunçer’in bitirme tezine ortak olduğu, “Siyaset Mekânı Kenti Edebiyat Perspektifinden Değerlendirmek (Türk Edebiyatında Kent)” başlıklı bildiri sunuldu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi