Doç. Dr. Azize Serap Tunçer Gürcistan’da Uluslararası Sempozyuma Katıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer Symposium - Ilia Chavchavadze -180’e katıldı. 12-13 Aralık 2017 tarihlerinde Tibilisi State Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Gürcistan’ın en ünlü devlet adamlarından biri olan Chavchavadze onuruna düzenlenen sempozyumda Tunçer, Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi (BAP) tarafından desteklenen IIB.A4.17.001 nolu proje çerçevesinde “New Protectıng Polıcıes About Hıstorıcal Places” başlıklı bildirisini sundu.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi