Öğr. Gör. Dr. Gökhan Ekincioğlu Antalya’da Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Gökhan Ekincioğlu, Antalya’da Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisine katıldı.  13-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen kongrede Ekincioğlu, “Dairesel Testereli Kesme Makinelerinin Saatlik Üretim Miktarının Mermer Yüzey Sertliğine Bağlı Olarak Yapay Sinir Ağı (YSA) ve Regresyon Analizleri (RA) ile Tahmin Edilmesi” başlıklı bildirisini sundu.

Öğr. Gör. Dr. Gökhan Ekincioğlu, kongrenin devamında ise “Anadolu’da Doğal Taş Mozaik Sanatı” isimli sergisi ile ürünlerini sanatseverlerle buluşturdu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi