Öğretim Elemanımız Kıbrıs’ta Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Mucur Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Yasin Söğüt, Kıbrıs’ta gerçekleşen 3. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresine katıldı. 7-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleşen kongrede Öğr. Gör. Yasin Söğüt, BAP Projesi kapsamında hazırlanan Bilinçli Medya Tüketimi konulu iki bildiri sunumu gerçekleştirdi. Kongreye proje adına katılan Söğüt, Bilinçli Medya Tüketim Ölçeği Geçerliliği ve 30 Kasım 2017 tarihinde Neşet Ertaş Kültür Merkezinde 300 kişi üzerinde yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklandığı Medya Tüketimi Konusu hakkında bildirilerini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi