Personel Daire Başkanlığı Tarafından Liderlik Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında akademik ve idari personele 28 Aralık 2017 tarihinde “Liderlik” eğitimi verildi. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Musa Özata tarafından yapılan sunumda liderliğin özellikleri, liderle yönetici arasındaki farklar ve kurumsal ilke ve değerlere ilişkin bilgi verildi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi