Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinden Bir Heyet Tıp Fakültemizi Ziyaret Etti

2016 - 2017 akademik döneminde 62 öğrenci ile eğitim - öğretime başlayan Tıp Fakültemiz, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde de 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 70 öğrenci daha alarak eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Tıp Fakültemizde başarılı bir şekilde uygulanan eğitim programı ve eğitim otomasyonu ülkemizdeki diğer tıp fakültelerinin de ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz yıl Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir heyet Üniversitemiz Tıp Fakültesini ziyaret ederek fakültemizde uygulanan Eğitim Yazılım Yönetim Planlama Sistemi hakkında bilgiler almıştı. Aynı amaçla bu yıl da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Nur Öğün ile Doç. Dr. İsa Yıldız Tıp Fakültemizi ziyaret ettiler. Misafir heyete, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Serdar Gürel eşlik ederek elektronik ortamda yapılan sınavlar ve yeterliliğe dayalı eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi.

Bilgilendirmelerin ardından misafir heyet, tıp fakültemizde uygulanan eğitim sistemimizi başarılı bulduklarını belirterek verdikleri bilgilerden dolayı Dekan Karahocagil ve ekibine teşekkür ettiler. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi