Öğrencimiz Kayseri’de Katıldığı Kongrede Bildiri Sundu 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Halil Özcan Özdemir ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencimiz Mevlüde Şahin Kayseri’de kongreye katıldı. 1 Şubat 2018 tarihinde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kayseri International Social Sciences Congress” de öğrencimiz Mevlüde Şahin, Öğr. Gör. Dr. Halil Özcan Özdemir sorumluluğunda hazırlamış olduğu “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği” başlıklı bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi