Öğrencimiz Kayseri’de Katıldığı Kongrede Bildiri Sundu 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Halil Özcan Özdemir ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencimiz Mevlüde Şahin Kayseri’de kongreye katıldı. 1 Şubat 2018 tarihinde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kayseri International Social Sciences Congress” de öğrencimiz Mevlüde Şahin, Öğr. Gör. Dr. Halil Özcan Özdemir sorumluluğunda hazırlamış olduğu “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği” başlıklı bildirisini sundu.