Öğretim Elemanımız Arş. Gör. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu ISMAS’a Katıldı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu Kemer’de düzenlenen Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumuna (ISMAS) katıldı. Journal of History Studies’in organizesi olan ve 2 – 4 Şubat 2018 tarihinde On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen ISMAS’ta, Arş. Gör. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu “İnterdisipliner Çalışma Alanları ile Arkeoloji” konulu sözlü bildirisini sundu.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi