Öğretim Elemanımız Arş. Gör. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu ISMAS’a Katıldı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu Kemer’de düzenlenen Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumuna (ISMAS) katıldı. Journal of History Studies’in organizesi olan ve 2 – 4 Şubat 2018 tarihinde On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen ISMAS’ta, Arş. Gör. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu “İnterdisipliner Çalışma Alanları ile Arkeoloji” konulu sözlü bildirisini sundu.