Akademik Personele Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından Hizmet İçi Eğitimler kapsamında akademik personele eğitim verildi. 22 Şubat 2018 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitim, Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü personeli Abdullah Aydoğan tarafından verildi.

Eğitimde; Bilimsel Proje Başvuruları, Harcamalar, Yolluk Ödemeleri ve Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi (BAPOS) anlatılarak uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler verildi. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi