Üniversitemiz İdari Personeline Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında idari personele “Resmi Yazışma Kuralları” konulu eğitim verildi. 27 Şubat 2018 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitim Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Merve Turpçu tarafından verildi.

Eğitimde Öğr. Gör. Merve Turpçu; resmi yazışma kuralları, belgenin özellikleri, belgenin çoğaltılması, gönderilmesi, alınması ve iade edilmesi gibi konular hakkında idari personeli bilgilendirdi. Eğitim, personelin konu hakkındaki sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi