Akademik ve İdari Personele Yönelik Etkili Güzel Konuşma ve İletişim Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında 2 Mart 2018 tarihinde akademik ve idari personele yönelik “Etkili Güzel Konuşma ve İletişim” eğitimi düzenlendi.  Üniversitemiz Yunus Emre Toplantı Salonundaki eğitim, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Özdemir tarafından verildi.

Özdemir konuşmasına ilk olarak iletişimin tanımı yaparak başladı. İletişimi, kişiler arasında duygu ve düşünce alışverişi olarak tanımlayan Özdemir, iletişimin hangi aşamalardan oluştuğunu anlattı. İletişimdeki önemli soruları ve bu soruların cevaplarını açıklayan Öğr. Gör. Mehmet Özdemir, iletişimde beden dilinin yüzde 55, sözcüklerin yüzde 7, sesin ise yüzde 38 oranına sahip olduğunu söyledi.  İletişimin önemine vurgu yapan Özdemir, iletişim sayesinde birbirimizi anlamaya, sevmeyi öğrenmeye, ilişkileri başlatıp sonlandırmaya, kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye, başkalarının bizi nasıl algıladıklarını öğrenmeye ulaştığımızı belirtti.

Algılama kapasitesinin iletişim için çok önemli olduğuna değinen Öğr. Gör. Mehmet Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti: “İletişimde kişilik, eğitim, dil, sosyal, kültürel, çevre ve fiziksel farklılıklar ile ihtiyaçların neden olduğu engeller vardır. Bu engelleri aşabilecek yöntemleri bilmemiz ve ona göre çözümler üretmemiz gerekir. İletişim, öğrenilebilir ve geliştirilebilir becerilerdir. Eğer iletişimimizde etkili bir mesaj göndermek istiyorsak “Sen Dili” yerine “Ben Dili”ni kullanmalıyız. Gönderdiğimiz mesajın etkili olması için karşımızdakinin de etkin dinleme yöntemlerini bilerek mesajı tam alması gerekir.”

Konuşmasına duygusal durumun iletişimdeki önemine ve rolüne değinerek devam eden Özdemir, ikna, iknanın anatomisi ve ikna stratejilerini anlattı. Etkin iletişim için önerilerde bulunan Öğr. Gör. Mehmet Özdemir, konuyu örneklerle açıkladı.

Beden Dili ile ilgili olarak da katılımcıları bilgilendiren Özdemir konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Beden Dili, duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İletişim kurmamak imkansızdır. Herkes iletişim içindedir ve ilk iletişim beden dili ile gerçekleşir. Boyumuzla, yüzümüzle, sesimizle, bedenimizle ve oluşturduğumuz ortamlarla sürekli mesaj veriyoruz.”

Olumlu Beden Dili Kullanımına ilişkin detaylara da konuşmasına yer veren Özdemir, iletişim mesafelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaçınılıcak hareketleri örneklerle ifade eden Öğr. Gör. Mehmet Özdemir, beden duruşu, doğrudan göz ilişkisi, jest ve mimikler, ses tonu, şiddeti ve konuşmanın akıcılığı hususlarına da değinerek sözlerine son verdi.

Eğitim, katılımcılarının sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi