Öğretim Elemanımız Antalya’da Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı öğretim elemanlarından Okutman Sıddık Yıldız, Antalya’da düzenlenen kongreye katıldı. 1-3 Mart 2018 tarihinde Antalya’nın 811’inci Fetih Törenleri kapsamında Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen ve Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Antalya Kongresi”nde Okutman Sıddık Yıldız, “1845 Yılı Temettüat Defterlerine Göre Antalya Merkez Mahallelerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı” başlıklı bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi