Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerine Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphane Kaynakları Kullanımı Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Programı Yüksek Lisans öğrencilerine Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersi kapsamında “Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphane Kaynakları Kullanımı Eğitimi" verildi. 2 Mart 2018 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökçe Demir’in koordinatörlüğünde gerçekleşen eğitime, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Levent Kocaaslan, Kütüphaneci Mesut Faşdak ve Kütüphaneci Duygu Yaşayan ile yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Yetkili personeller tarafından verilen eğitimde öğrencilere, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Merkez Kütüphane ile ilgili bilgiler aktarılırken kütüphane web sayfası üzerinden verilen hizmetler, kütüphane kaynakları ve bu kaynakların kullanım aşamaları konusundaki detaylara da değinildi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi