Öğretim Üyemiz ile Yüksek Lisans Öğrencimiz İtalya’da Konferansa Katıldı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nil Mansuroğlu, yüksek lisans öğrencimiz Mücahit Özkaya ile birlikte İtalya Ischia’da konferansa katıldı. 19 – 23 Mart 2018 tarihleri arasında İschia’da gerçekleşen Ischia Group Theory 2018 (IGT 2018) Konferansında Dr. Öğretim Üyesi Nil Mansuroğlu ve yüksek lisans öğrencimiz Mücahit Özkaya “A Note On Three Dimensional Leibniz Algebras” başlıklı posteri sundular.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi