Öğr. Gör. Burçin Aysu Eskişehir’de Üniversitemizi Temsil Etti

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Burçin Aysu "2018-Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları” isimli etkinliğe katıldı. 24 Mart 2018 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezinde Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Organizasyonunun (Organisation Mondiale Pour L’Education Préscolaire - OMEP) Türkiye Milli Komitesi olarak çalışmalarını sürdüren Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Öğr. Gör. Burçin Aysu üniversitemizi temsil etti.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi