Öğretim Üyemiz Antalya’da Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Gündoğdu Antalya’da Uluslararası kongreye katıldı. 22 – 25 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kongresinde Gündoğdu, “Zerdeçalın İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” ve “Bazı İsoindol-1,3-Dion Türevlerinin Ksantin Oksidaz Ensim İnhibisyonu” konulu sözlü bildirilerini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi