Üniversitemiz Öğrencilerine Sınavlara Hazırlık Kitapları Dağıtıldı

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına çeşitli kurum ve kuruluşlardan bağış yoluyla gelen KPSS ve diğer sınavlara hazırlık kitapları üniversitemiz öğrencilerine dağıtıldı. Üniversitemiz Öğrenci Konseyi ile birlikte 4 Nisan 2018 tarihinde Merkez Kütüphane girişinde düzenlenen etkinliğe öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Ücretsiz olarak dağıtımı yapılan sınavlara hazırlık kitaplarının tamamı öğrenciler tarafından alındı.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi