Öğretim Görevlimiz Ankara’da Sempozyuma Katıldı

Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Sıddık Yıldız, Ankara’da Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumuna katıldı. 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Türk Tarih Kurumu tarafından organize edilen ve Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen Sempozyumda Öğr. Gör. Sıddık Yıldız, “1903 Yılına Ait Jandarma Nizamnamesi Layihası ve Değerlendirmesi” başlıklı bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi