Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Güreşçi Ulusal Göçmen Eğitimi Çalıştayına Katıldı

Üniversitemiz Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Güreşçi, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen Ulusal Göçmen Eğitimi Çalıştayına katıldı. 26 Nisan 2018 tarihinde Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve üniversitemiz tarafından ortaklaşa düzenlenen Ulusal Göçmen Eğitimi Çalıştayında Güreşçi, 'Göç ve Uyum' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi