Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerimiz Okul Öncesi Eğitim Alan Çocuklara Uygulamalı Eğitim Verdi

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri okul öncesi eğitimi alan çocuklara uygulamalı eğitim verdi. Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Rıdvan Karabulut başkanlığında ve öğretim elemanı Öğr. Gör. Burçin Aysu tarafından yürütülen Hasta Çocuk ve Hastane Dersi kapsamında okul öncesi eğitimi alan çocuklara uygulamalı eğitim verdiler. 2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri derslerde öğrendikleri bilgileri Kırşehir’deki çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi