Yüksek Lisans Öğrencimiz Trabzon’da Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Ensitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Abdulkadir Aksu; öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer’in dersi kapsamında hazırladıkları “Kentsel Gelişimde Belediyelerin İmar Planlarının Rolü” başlıklı bildiriyi uluslararası kongrede sundu. Trabzon Valiliği himayelerinde Ortahisar Belediyesinin desteği  ve Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirildi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi