Öğrencilerimiz Samsun’da Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri, öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer’in Bitirme Tezi dersi kapsamında hazırladıkları çalışmaları, Samsun Valiliği ve HEGEM Vakfı tarafından Samsun’da gerçekleştirilen “Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi”nde sundular. 25-29 Nisan tarihleri arasında beş gün boyunca Samsun’da gerçekleştirilen kongrede, öğrencilerimiz Cennet Nur Ödemiş ve Bilal Söyü hocaları ile birlikte hazırladıkları “Uygar Barbarlık Olarak Kadına Karşı Şiddet Olgusu” başlıklı bildirinin sunumunu gerçekleştirdiler.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi