Yüksek Lisans Öğrencimiz Alanya’da Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Ensitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Medine Fural öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer’in dersi kapsamında hazırladıkları “Büyükşehir Belediyelerinin Projelerinin ve Hizmet Dağılımının İncelenmesi: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun Örneği” başlıklı bildiriyi uluslararası kongrede sundu.

28 Nisan 1 Mayıs 2018 tarihlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi iş birliği ile Alanya'da gerçekleştirilen III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018)’ye yoğun bir akademik katılım oldu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi