Üniversitemizde Türkiye’de Mülteciler ve Göçmenler Konulu Toplantı Düzenlendi

Üniversitemiz Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ortaklığında “Türkiye’de Mülteciler ve Göçmenler” konulu bir çalışma toplantısı düzenlendi. 17 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen toplantıya Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Güreşci, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu, İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı, İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Şener, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Levent Taş ve öğrenciler katıldı.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi