Öğrencilerimiz Bursa’da Söyleşiye Katıldı

Üniversitemiz Kişisel ve Kariyer Gelişim Topluluğu öğrencileri Bursa Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi tarafından düzenlenen ve AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin’in konuşmacı olduğu “Türkiye Kadim Medeniyet Küresel Misyon” isimli söyleşiye üniversitemiz adına katılımda bulundu. 25 Nisan 2018 tarihinde Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi Biriminin daveti üzerine gerçekleştirilen, Kişisel ve Kariyer Gelişim Topluluğu etkinliği olan, Öğrenci Değişim ve Sinema Topluluklarının da destek verdiği programda topluluk üyelerimiz öncelikle Erasmus+ programı konusunda bilgilendirildi. Bilgilendirme seminerinin ardından öğrenciler, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin’in konuşmacı olduğu söyleşiye katıldı. Türkiye üzerine konuşan Ali Şahin, ülkemizin diğer devletler ile olan ilişkilerine değinerek o ülkelerde Türkiye’nin nasıl karşılandığından bahsetti. Türkiye’nin mevcut konumu ve gelecek potansiyeli hakkında öğrencileri bilgilendiren Şahin, konuşmasına tecrübe ve anılarını ekleyerek öğrencilerin sorularını cevapladı.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi