Öğretim Üyemiz Antalya’da Uluslararası Sempozyuma Katıldı

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Hatice Dülber, Antalya Belek’te düzenlenen uluslararası sempozyuma katıldı. 5 – 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında ASEAD Dergisinin ev sahipliğinde düzenlenen ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunda Dülber, "Şiddet Karşısında Peygamber "adlı bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi