Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerimiz Hazırladıkları Materyal ve Ürünleri Hastanede Sergiledi

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri bölüm dersleri kapsamında hazırladıkları materyalleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sergiledi. Öğrenciler, Öğr. Gör. Enver Şahan tarafından yürütülen Çocukluk Döneminde Matematik ve Fen Dersi ile Öğr. Gör. Burçin Aysu tarafından yürütülen Oyun ve Oyun Materyalleri, Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık dersleri kapsamında hazırladıkları materyalleri hastane bahçesinde sergilediler. 23 Mayıs 2018 tarihinde hastane bahçesinde gerçekleşen sergiye hastaneye gelen çocuklar, aileleri ve hastane personeli yoğun ilgi gösterirken öğrenciler hazırladıkları materyaller ve ürünlerle çocukların doğrudan etkileşim kurmalarını sağladılar. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi