“Dünden Bugüne Kudüs” Paneline Üniversitemizden Katkı

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu tarafından 2018 yılı “İslam Dünyası Gençlik Başkenti” olarak ilan edilen Kudüs şehrinin kutsiyeti ve tarihi statüsünün önemi açısından “Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak’’ temalı faaliyetler kapsamında “Dünden Bugüne Kudüs” konulu panel düzenlendi. Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi iş birliği ile 29 Mayıs 2018 tarihinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen panele Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Muhsin Kaya, Şube Müdürleri Kenan Yeğen ile Vasfi Seyhan, okul ve kurum müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katılırken panelin moderatörlüğünü Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Selahaddin Bekki yaptı. Panele Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Seyfullah Korkmaz, Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Karaköse ile Arkeoloji Bölümü Arş. Gör. Ömer Uzunel katkı sağladı.

Panel sonunda panele katkı sağlayan tüm katılımcılara plaket ve belge verildi. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi