Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Londra’da Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuraydın Özlem 26. Uluslararası Endoskopik Cerrahi Avrupa Derneği Kongresine katıldı. 31 Mayıs 2018 tarihinde Londra’da düzenlenen kongrede Özlem, The Comparıson Of Dıagnoses Of Pre Intra And Postoperatıve Appendıcıtıs, Foreıgn Body In Gastroıntestınal System; Case Serıes, A Comperatıve Analysıs Of The Patıents Who Operated Laparoscopıc Or Open Method For Acute Appendıcıtıs, A Double Cystıc Duct(Dcd) Detected In Surgıcal Specımen After Completıng Laparoscopıc Cholecystectomy(Lc): A Case Report, Experıence In Cases Wıth Lagb That Cause Complıcatıon And Have To Remove başlıklı bildirilerini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi