Öğretim Üyemiz Moğolistan’da Sempozyuma Katıldı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında “Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu”na katıldı. 1-7 Haziran 2018 tarihleri arasında Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da düzenlenen sempozyumda Bekki, “Köl Tigin Anıtına Bir Destan Metni Olarak Yaklaşmak” başlıklı bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi