Öğretim Üyemiz İzmir’de Konferansa Katıldı

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Şahin İzmir’de konferansa katıldı. 24-28 Haziran 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından organize edilen 7th GLOBAL CONFERENCE on GLOBAL WARNING (GCGW) konferansında Şahin, “Effects of H2O Content on a Non-Premixed Biogas Flame Characteristics and Emissions” isimli sözlü sunumunu yaptı.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi