Üniversitemizde Öğrenci Otomasyon Sistemi Kullanma Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Bologna Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Otomasyon Sistemi Kullanma Eğitimi verildi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitim, Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Musa Özata tarafından ilgili akademik personele verildi.

Eğitimde Prof. Dr. Musa Özata, Öğrenci Otomasyon Sistemi hakkında akademik personele detaylı bilgi aktardı. Eğitim akademik personelin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi