Yüksek Lisans Öğrencimiz Nevşehir’de Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Sedef Büşra Ergül, 5-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen 2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresine katıldı. Ergül kongrede, “Orta Ölçekli Şehirler İçin Çoklu Mikroşebeke Mimarilerinin Araştırılması: Kırşehir Örneği” adlı bildiriyi sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi