Öğretim Üyemiz  Nevşehir’de Kongreye Katıldı

Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sertan Aytaç 12-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilen 2nd International Congress On Fisheries and Aquatic Research kongresine katıldı. Aytaç kongrede, ‘’Use of Nettle (Urtica dioica L.) in the Treatment of Fish Diseases’’ başlıklı sözlü bildirisini sundu. Kongrede Dr. Öğr. Üyesi Sertan Aytaç, ‘’Use Of Nettle (Urtica Dioica L.) To Extend Shelf Life Of Fish Products’’ başlıklı bir de poster bildiri sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi