Öğretim Üyemiz Kanada’da Uluslararası Kongreye Katıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Azize Serap Tunçer, Kanada’da 10.th Biennial International Meaning Conferance’na katıldı. 2 – 5 Ağustos 2018 tarihleri arasında International Network on Personal Meaning Akademik Kurumu tarafından gerçekleştirilen uluslararası kongrede Tunçer, yürütücülüğünü yaptığı IIB.A4.17.02 no.lu ve "Modernitenin Getirdikleri (Türk Modernleşmesi Üzerine Eleştirel Bakış)” başlıklı BAP projesi çerçevesinde hazırlamış olduğu “Time Management After Modernity and Its Effect on Well Being” başlıklı bildirisini sundu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi