Üniversitemizde Zaman Yönetimi Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitimler kapsamında “Zaman Yönetimi” eğitimi düzenlendi. 9 Ağustos 2018 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Musa Özata tarafından ilgili personele verildi.

Eğitimde zaman kavramına değinen Musa Özata, zamanın bir iş ya da oluşun bireylerin içinden geçmekte olduğu, geçtiği ya da geçeceği süre olduğunu söyledi. Zaman yönetiminin etkili ve etkin bir şekilde kullanma ve denetleme süreci olduğunu anlatan Özata, zamanın iyi değerlendirildiğinde insana kazandırdığı olumlu süreçleri anlattı. Eğitimde beş zaman çeşidi olduğunu belirten Prof. Dr. Musa Özata, bu çeşitlerin gerçek, algılanan, biyolojik, ekonomik ve yönetsel zamanlar olduğunu kaydetti. Eğitim dinleyicilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi