Öğretim Üyemiz Makedonya’da Sempozyuma Katıldı

Üniversitemiz Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez’in organizasyon ortağı olarak katıldığı 12. Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu ve Sanat Etkinlikleri Makedonya Kocacık’ta Atatürk'ün dede evi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin konağında yapılan açılış ile başladı.

30 Ağustos – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında Makedonya’da gerçekleşen sempozyum açılışı, sempozyumun diğer ortakları olan Konya Selçuk Üniversitesinden Dr. Ahmet Aytaç, Makedonya Başbakan Başdanışmanı, Milletvekili ve Enstitü Direktörü Prof. Dr. Rubin Zemon, Euro Balkan University Rektörü Prof. Dr. Vesna Matijasevic, Euro Balkan University Vise Rektör ve Direktör Prof. Dr. Aleksander Masieski ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Sempozyum, Makedonya Hristo Uzunov Müzesi'nde açılan kişisel ve karma sergi ile sona erdi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi