Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 18 Mayıs 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda 15.00-17.00 saatleri arasında Okutman Fatih Akbaba tarafından “İletişimin Ailede ve Kurumda Yeri” adlı eğitim düzenlenecektir. Eğitime tüm akademik ve idari personelimiz davetlidir. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi