Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 18 Mayıs 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda 15.00-17.00 saatleri arasında Okutman Fatih Akbaba tarafından “İletişimin Ailede ve Kurumda Yeri” adlı eğitim düzenlenecektir. Eğitime tüm akademik ve idari personelimiz davetlidir. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi