Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından iftar yemeği verilecektir. 

 

İftar Yemeği Programı

Akademik Personel: 9 Haziran 2017 

İdari Personel: 12 Haziran 2017 

Yer: Merkez (Bağbaşı) Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Yemekhaneleri

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi