Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından iftar yemeği verilecektir. 

 

İftar Yemeği Programı

Akademik Personel: 9 Haziran 2017 

İdari Personel: 12 Haziran 2017 

Yer: Merkez (Bağbaşı) Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Yemekhaneleri

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi