Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş randevuları ile Antrenörlük bölümüne başvuran adayların sporcu özgeçmiş puanları açıklanmıştır. 

Adaylar besyorandevu.ahievran.edu.tr adresini tıklayarak öğrenebilirler.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi