Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Ekim-Kasım-Aralık 2017 Eğitim Programı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 65 yıllık bilgi ve deneyimi ile kamu yönetiminin geliştirilmesine eğitim, araştırma ve yayın etkinlikleriyle katkıda bulunmaktadır.

Kamu personeli için kısa süreli eğitim programlarını yürütmekle görevli Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 2017 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında aşağıdaki linkte belirtilen eğitim programları gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur. 

Eğitim Programlarını Ayrıntılı İncelemek İçin Tıklayınız...

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi