2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesi ve Yükseköğretim Kurulunca 01/09/2009 tarihinde yürürlüğe konulan “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları” doğrultusunda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı çalışacak öğrenci alınacaktır.

Ekte yer alan başvuru formu ve istenilen belgelerin en son 29 Eylül 2017 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekte yer alan başvuru formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Başvuruda istenecek belgeler için Tıklayınız

 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi