Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf Spor Organizasyon Teknikleri dersi kapsamında 4-18 Aralık 2017 tarihlerinde Üniversitemiz Kapalı Spor Salonunda 11:00-13:00 saatleri arasında sınıflar arası futsal turnuvası düzenlenecektir.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi