Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf Spor Organizasyon Teknikleri dersi kapsamında 4-18 Aralık 2017 tarihlerinde Üniversitemiz Kapalı Spor Salonunda 11:00-13:00 saatleri arasında sınıflar arası futsal turnuvası düzenlenecektir.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi